Obrazy algorytmiczne

Obrazy algorytmiczne są artystyczną, malarską interpretacją procesów zachodzących w urządzeniach cyfrowych. Formę dzieła kształtuje algorytm, rozumiany jako ściśle określona lista czynności potrzebnych do osiągnięcia zamierzonego celu. W pewnym sensie każdy z nas realizuje algorytmy. Przykładowo, aby otworzyć drzwi (cel) należy wykonać następujące kroki (lista czynności): chwycić za klamkę, nacisnąć ją i przyciągnąć do siebie. Cele realizowane przez algorytmy komputerowe są przeprowadzane przy pomocy o wiele bardziej skomplikowanych czynności, takich jak szyfrowanie danych, sortowanie, dzielenie, mnożenie i inne. Stopień złożoności ciągu zadań zbudowanych z wielu czynności powoduje, że idealnym do ich realizacji okazuje się być komputer.

Obrazy algorytmiczne stanowią wizualną reprezentację skomplikowanych procesów algorytmicznych, realizowaną za pomocą autorskiego programu komputerowego, opartego na szyfrowaniu danych. Powiązanie kodu z obrazem odzwierciedla struktura tego ostatniego, wyrażająca się w sposobie ułożenia elementów tworzących kompozycje plastyczne. Obrazy w syntetyczny sposób replikują wysoki poziom złożoności wykorzystywanych algorytmów. Powstałe w programie formy, po ich przeniesieniu na płótno, uzyskują pełną swobodę dalszej malarskiej interpretacji.

Obraz algorytmiczny: GCD
Obraz algorytmiczny: GCD, akryl na płótnie, 120 x 100 cm
Obraz algorytmiczny: GCD
Obraz algorytmiczny: GCD, akryl na płótnie, 50 x 70 cm
Obraz algorytmiczny: GCD
Obraz algorytmiczny: GCD, akryl na płótnie, 50 x 70 cm