Filtr AR „Tożsamość”

„Tożsamość” jest interaktywnym filtrem AR dostępnym na platformie Instagram, który odnosi się do abstrakcyjnego konceptu ludzkiej tożsamości. Stanowi on interaktywną wersję obrazu o tym samym tytule, którego celem jest eksploracja subtelnych aspektów ludzkiej natury.

Filtry cechuje się minimalistyczną estetyką, bez rozbudowanych elementów 3D czy zbędnych efektów wizualnych. Zamiast tego artysta modyfikuje rzeczywisty obraz tak, aby osiągnąć efekt pustej skorupy, do której przylegają ludzkie spojrzenia.

Głównym elementem pracy jest powiązanie między ludzkim spojrzeniem a pustą formą. „Tożsamość” kładzie nacisk na obserwację, stawiając pytania dotyczące tego, co stanowi istotę naszej tożsamości. Przez interakcję z filtrem, użytkownicy mogą badać te kwestie w kontekście swojej własnej tożsamości, przypatrując się swojemu odbiciu w nieustannie zmieniającym się obrazie.